ziyadə

ziyadə
z. <ər.>
1. Çox, artıq, çoxlu. Dağdan endim piyada; Dərdim vardır ziyada; Biz xəlvətdə görüşdük; Aləmə düşdü səda. (Bayatı). <Müsyö Jordan:> Bir il çəkər gedib gəlməyi, ziyadə çəkməz. M. F. A.. İmtahan ilə bilinib ki, meşə olan yerə ziyadə yağış yağır. Ol səbəbə bu yer artıq nəm olur. «Əkinçi». // Zərf mənasında. Son dərəcə, olduqca. Bu həqiqət Minanı ziyadə şad elədi. İ. M.. // Qoşma mənasında. Təsəvvür eyləmə kim, məst edibdi badə məni; Gözündü məst qılan badədən ziyadə məni. S. Ə. Ş.. Hamı dərddən ziyadə; Bu dərd mana kar elədi. . . A. Ə.. // Sif. mənasında. Ziyadə söz lazım deyil. – Ziyadə qəmzədəyəm hicr ilə xoş ol günlər; Ki mən bu qəmzəlikdən ziyadə xürrəm idim. F.. Ziyadə etmək – artırmaq, çoxalmaq, daha da artırmaq, bollaşdırmaq. Fərhadə, Məcnunə məni tay etdin; Elədin dərdimi ziyadə, fələk! Aşıq Zabit. Ziyadə olmaq – artmaq, çoxalmaq, daha da artmaq, bollaşmaq. Ürəyim dəryadı, könlüm bir ada; Dərdim oldu günü-gündən ziyada. «Əsli və Kərəm». <Koroğlu Qırata dedi:> Günbəgündən dərdim oldu ziyadə; Alma gözlüm, qız birçəklim, Qırat, gəl! «Koroğlu». Ziyadəsi ilə – artıqlaması ilə, artıq olaraq, olduqca çox. Oğlanın anası, bacısı olduğunu bilib qızın anası bunlara ziyadəsi ilə hörmət elər. . . R. Ə..
2. Ziyadədir şəklində – artıqdır, çoxdur. Kürreyi-ərzin ömrü 10-20 min il deyil, bəlkə 10-20 milyon ildən də ziyadədir. H. Z.. Hacı Əsgərin təvanası nəinki yetmiş iki min, bəlkə iki yüz yetmiş iki mindən ziyadədir. S. M. Qənizadə

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ziyadələnmə — «Ziyadələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziyadələşmə — «Ziyadələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziyad — 1. z. <ər.> klas. Çox, artıq. Kirvə Məhəmmədxan bəy! Dövlətin ziyad; Həm evin abad, sümüyün polad. Aşıq Piri. Ziyad etmək (eyləmək) – artırmaq. Çərxi fələk zülmü ziyad eləmiş; Hicran məni gündə döyər, ağlaram. M. V. V.. <Pəri və Şölə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ziyad — Tariq ibn Ziyad (arabisch ‏طارق بن زياد‎, DMG Ṭāriq ibn Ziyād) (* 670; † 720) war ein muslimischer Eroberer des Westgotenreichs (711–714) Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Siehe auch 3 Dies un …   Deutsch Wikipedia

  • ziyadələnmək — f. Ziyadə olmaq, çoxalmaq, artmaq, bollanmaq. Atlı piyadalandı; Dərdi ziyadələndi. . (Bayatı). Şahın vəhşəti qayətdə ziyadələnməyə başladı. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ziyadələşmək — f. Artmaq, çoxalmaq, daha da artmaq, bollaşmaq. <Nadir bəy:> İnsanlar arasında ülfət ziyadələşdikcə, şübhəsiz, könüldəki təəssürat və məhəbbət də o nisbətdə artmağa başlar. H. C.. İçərisində yaşadığımız iyirminci əsrdə elmlərin ədədləri bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ziyad ibn Abi Sufyan — ( ar. زياد بن أبي سفيان) (d. 673 AD) was a Muslim general and administrator and a member of the clan of the Umayyads. His parentage is obscure and controversial, which in the inimical Abbasid historiography has earned him the Patronymic Ibn Abihi …   Wikipedia

  • Ziyad bin Salih bin Muhammad Al Bahooth — (also transliterated as Ziyad Salih Muhammad Al Bahuth) is a citizen of Saudi Arabia held in extrajudicial detention in the United States Guantánamo Bay detainment camps, in Cuba. [http://www.dod.mil/news/May2006/d20060515%20List.pdf list of… …   Wikipedia

  • Ziyad ibn Ali — († 23. August 673) war ein bedeutender arabischer Statthalter im Irak und eine der wichtigsten Stützen der umayyadischen Herrschaft. Ziyad ibn Ali Sufyan wurde in Taif geboren und entstammte einfachen Verhältnissen. Er begann seinen Aufstieg als… …   Deutsch Wikipedia

  • Ziyad Abu Tir — Ziyad Abu Tair (auch Ziad Abu Tir; * 1973 in Abasan[1]) ist amtsältestes Mitglied und hochrangiger Kommandant des so genannten „Islamischen Heiligen Krieges“, des militärischen Flügels des Islamischen Dschihads in Palästina.[2] Ziyad Abu Tir… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”